Outcom zoekt steeds naar nieuwe exploitatiemogelijkheden en realiseert daardoor veel alternatieve vormen van outdoor advertising. Ons doel is om creativiteit en commercie te combineren en zodoende rendabele en aantrekkelijke projecten te realiseren, waarbij een win-win situatie ontstaat en de concessiegever gewaarborgd blijft van een constante inkomstenstroom.

Outcom onderscheidt zich van andere aanbieders door haar compacte en flexibele organisatie en conceptmatige aanpak van projecten, waarbij belangen van zowel concessiegever, exploitant als adverteerder centraal staan. Alle bedrijfsonderdelen worden zoveel mogelijk in eigen hand gehouden.

Outcom werkt uitsluitend met in eigendom zijnde reclameobjecten en huurt in tegenstelling tot andere aanbieders geen objecten bij derden. Dit maakt ons slagvaardig en financieel onafhankelijk. Voor service en onderhoud werken we met vaste partners die hiertoe volledig uitgerust zijn en over de benodigde certificering beschikken. Door deze structuur waarborgt Outcom zowel kwaliteit, planning als financiële haalbaarheid van door haar ontwikkelde projecten.